Vrijwilligers

Een grote groep vrijwilligers zet zich jaarlijks voor 200% in om de tentoonstelling mede te doen slagen. Timmerlui en lassers beginnen in mei al te werken aan de decorstukken. Tijdens de opbouw zijn er afwisselend ongeveer 100 mensen met diverse werkzaamheden in de kerk bezig. Maar ook administratief en organisatorisch is er heel veel werk te doen, zoals alle administratie rondom de keuring en het keuren door de keurmeesters niet te vergeten! Daarnaast zorgen de studenten van MBO Westland Bloem & Design  tijdens de tentoonstelling voor de verkoop van bloemen! Petje af voor iedereen!