Over ons

De jaarlijkse Zomerbloemententoonstelling in en om de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk is in 1986 tot stand gekomen dankzij een gezamenlijk initiatief van de Naaldwijkse Winkeliers Vereniging, Groei & Bloei Westland en de LTO werkgroep Zomerbloemen.

De inzendingen voor de NZBT-keuring vormen de basis van deze unieke tentoonstelling. De keuring is bedoeld om de kwaliteit van de tentoongestelde producten te waarborgen en daarmee de competitie tussen de telers te stimuleren.

Tot 2013 vond de keuring van deze inzendingen plaats door leden van de Vaste Keurings Commissie (VKC) . Door het verdwijnen van de VKC heeft de Nationale Zomerbloemententoonstelling de organisatie van deze keuring zelf opgepakt, met dezelfde waarderingsmethode en dezelfde keurmeesters. De nieuwe opzet heeft de naam NZBT-keuring gekregen.

Bestuur
Arnold Hordijk, voorzitter
Aad van der Knaap, secretaris; lid namens Groei & Bloei; voorzitter Technisch Commissie
Erik Zuijderwijk, penningmeester
Gerrit Spruijt, lid namens de zomerbloementelers
Theo de Groot, voorzitter sponsorcommissie
Eef van Zanten, lid namens Oude Kerk
Anneke Duyvesteijn, PR
Lida Haaring-Eijgenraam, secretariaat

Sponsorcommissie
Theo de Groot, voorzitter

Arnold Hordijk, lid
Frank van Holst, lid
Jos van der Knaap, lid
Piet Zwinkels, lid

Ontwerp- / Technische Commissie
Aad van der Knaap, voorzitter
Trudy Vijverberg, vrijwilligers/secretariaat
Heleen Valstar van Heleen Valstar B.V.,  hoofdarrangeur
Anneke Duyvesteijn, PR

Jan van Dijk, lid
Thea van der Knaap, lid

Wim Groenewegen, lid

Aad Stolze, lid
Lies Zeelenberg, lid
Loek Zwinkels, lid
Helga Knoll, Kunsthuis18

PR Commissie
Anneke Duyvesteijn, voorzitter/pers en media
Tineke van den Berg, secretaris

Comité van Aanbeveling
Maarten Moerman (manager Ketenkwaliteit Dutch Flower Group)
Floris Olthof (Manager Cooperative Affairs)
Jacco Vooijs (voorzitter Glastuinbouw Westland)
Aad Vernooy, coördinator zomerbloementelers
Ivo van Orden, Marketing Manager Nederland BBH

Jaap Breugem, senior manager van Achmea Agro en directeur Hagelunie.