Ondertekening sponsorcontracten

Ondertekening sponsorcontracten

Op donderdag 31 mei jl. zijn in De Pluktuin in Naaldwijk een aantal belangrijke sponsorovereenkomsten ondertekend ten bate van de Nationale Zomerbloemententoonstelling.

 

Namens Rabobank Westland, ondertekende Gerard van Hoeven, directeur Particulieren en Private Banking, een overeenkomst voor de periode van 2018 t/m 2020. Voorzitter Arnold Hordijk van de Nationale Zomerbloemententoonstelling bekrachtigde met zijn handtekening de verplichtingen die aan het contract zijn verbonden.

Ook voorzitter Mark Stolk en Piet van der Valk van Fonds Westland hebben, namens het fonds, de steun voor 2018 aan de tentoonstelling weer toegezegd.

 

Voorzitter Hordijk zei hierover verheugd te zijn en onderstreepte daarnaast het belang van de inbreng van alle hoofdsponsors, waartoe ook Interpolis, Loswal ‘De Bonnen’, ‘365 dagen bloemen’, Stimuflori en Heleen Valstar B.V. behoren. Hij benadrukte ook het aandeel van alle andere sponsors, zowel geldelijk als in natura en de inzet van de vele vrijwilligers en de telers, die hun producten voor de NZBT-keuring aanbieden. Gezamenlijk maken zij het mogelijk om de toekomst en de hoge kwaliteit van de tentoonstelling te waarborgen.

 

Voorts wijst de financiële bijdrage van de hoofdsponsors er, aldus voorzitter Hordijk, op dat de tentoonstelling voor hen waardevol is. De Nationale Zomerbloemententoonstelling is namelijk een mooie gelegenheid om tot uiting te brengen, dat het Westland niet alleen bekend staat als de groentetuin van Europa, maar ook als de bloementuin van ons werelddeel. De streek produceert niet alleen heel gezonde voeding, maar ook heel veel geluksbrengers.