Hoofdsponsors Nationale Zomerbloemententoonstelling tekenen bij!

Hoofdsponsors Nationale Zomerbloemententoonstelling tekenen bij!

Mark Stolk en Erik Zuijderwijk zetten handtekening Mark Stolk en Erik Zuijderwijk zetten handtekening

Naaldwijk – Hoofdsponsors Loswal ‘De Bonnen’, Fonds Westland en Zuidkoop Natural Projects hebben aangegeven de Nationale Zomerbloemententoonstelling weer voor een periode te sponsoren. In dit kader is op woensdag 13 april jl. in het bijzijn van het tentoonstellingsbestuur de sponsorovereenkomst 2016 van Fonds Westland ondertekend.

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering ondertekende voorzitter Mark Stolk van Fonds Westland de overeenkomst voor sponsoring van de komende editie. Penningmeester Erik Zuijderwijk van de Nationale Zomerbloemententoonstelling bekrachtigde met zijn handtekening de verplichtingen die aan het contract zijn verbonden. Het contract staat garant voor een bedrag van € 5000,-.

Ook hoofdsponsor Loswal ‘De Bonnen’ heeft toegezegd om weer voor een periode van drie jaar (2016 – 2018) een bedrag van € 6000,- per jaar bij te dragen. Zuidkoop Natural Projects is eveneens weer van de partij en levert zowel financieel als in natura een zeer grote bijdrage aan de uitvoering van de komende editie.

De organisatie van de Nationale Zomerbloemententoonstelling is verheugd over de verlenging van de diverse overeenkomsten. Voorzitter Arnold Hordijk onderstreepte bij de ondertekening het belang van de inbreng van alle hoofdsponsors, waaronder ook Rabobank Westland, Stimuflori en Pure Seasonal Flowers.

Ook noemde hij het belangrijke aandeel van andere sponsors, zowel geldelijk als in natura, de inzet van de vele vrijwilligers en de producten van de zomerbloementelers voor de keuring.

 

Tags: