Historie

Vanaf 1986….

In samenwerking met Groei & Bloei Westland, de NTS werkgroep Zomerbloemen, de winkeliersvereniging en de kerkvoogdij van de Oude Kerk is  in augustus 1986 de eerste Zomerbloemententoonstelling georganiseerd. Basis van de tentoonstelling is vanaf het begin de keuring geweest.

Het publiek zag de tentoonstelling jaarlijks mooier en groter groeien, totdat in 1995 de initiatiefnemers aangaven de organisatie niet meer op verantwoorde wijze te kunnen dragen. De vele teleurgestelde reacties vanuit het publiek hadden tot gevolg, dat een aantal vooraanstaande ondernemers uit Naaldwijk de tentoonstelling te hulp kwamen. Hierdoor is de organisatie in 1996 in een aparte stichting ondergebracht.

34 jaar betrokken

Vanaf de eerste editie in 1986 is Groei & Bloei Westland betrokken bij de tentoonstelling. De afdeling verzorgt onder andere de coördinatie rond de bijdragen van bloemschikamateurs via een open inschrijving.

 

Vorig jaar bestond de opdracht voor amateurs uit het decoreren van tuinlaarzen. Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor het  thema ‘Droomvangers’ met een fietswiel als basis.

Door het jaar heen vinden er thema-avonden plaats en delen deskundigen hun kennis over tuinieren met de aanwezigen. De afdeling organiseert verder excursies, fiets- en wandeltochten en is aanwezig bij groen-gerelateerde evenementen. Niet-leden zijn bij alle activiteiten van harte welkom, tenzij anders vermeld!

Groei & Bloei Westland is een plaatselijke afdeling van Groei & Bloei. Meer informatie: westland.groei.nl.

Historische informatie over de Oude Kerk

Kerkgebouwen hebben een lange geschiedenis. Kenmerkend voor oudere kerken is, dat het gebouw bijna altijd is voorzien van een toren. Een kerktoren, het symbool voor een ladder naar God, was vaak beeldbepalend voor stad en dorp. De toren van Naaldwijk dateert uit de 13e eeuw. Na de kerkbrand in 1472 is de toren verhoogd naar de huidige situatie.  Hoewel de toren op zich al een blikvanger is, bevat hij ook nog andere bezienswaardigheden. Het is gebruikelijk om torenspitsen te versieren met een windwijzer, vaak een haan of een kruis.  Op een tekening uit 1729 staat op de Naaldwijkse toren een haan. De huidige windwijzer met de Nederlandse leeuw en de wapens van stadhouder Willem V van Oranje en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen dateert uit 1779 en is geplaatst ter herinnering aan de restauratie in opdracht van deze Heer van Naaldwijk, tevens patroon van de kerk.

 

De kerktoren was voor een ieder goed zichtbaar en daarom was er voor de tijdaanduiding vaak een zonnewijzer aan de zuidmuur geplaatst. Ook Naaldwijk bezit een oude zonnewijzer, waarschijnlijk al daterend van voor de brand in 1472. Hij behoort tot de oudste zonnewijzers van ons land. Na restauratie van de toren, is deze wijzer in 1934 verplaatst naar de gevel van de Zuidkapel.

 

Bijzonder is de grote afmeting van het koor van de kerk; eigenlijk zeer groot voor een dorpskerk. De reden daarvoor was de huisvesting van de leden van het kapittel van Naaldwijk. Het kapittel stond in dienst van de Heer van Naaldwijk en bestond uit 12 kapittelheren. Zij hadden als taak het uitvoeren van liturgische vieringen voor de Familie van Naaldwijk, het geven van les aan de kapittelschool, het beheer van de librije en het bijhouden van de administratie.Voor dit alles was ruimte nodig, die zij vonden in het koor van de kerk.

Het is verder speciaal, dat vele elementen uit de tijd van voor de reformatie nog aanwezig zijn. Het koor van de kerk is niet afgebroken evenals het koorhek, de sacristie en de Gregoriuskapel. Ook zes schilderijen van de Heren van Naaldwijk en de stoel van de deken zijn gespaard gebleven. In vele kerken ging dit alles verloren tijdens de overgang naar de nieuwe leer.

De functie van het koorgedeelte ging na de reformatie wel verloren. In Naaldwijk is het gedeelte tussen het transept en het koor dichtgetimmerd en daarna voor vele andere doeleinden gebruikt. Halverwege de 19e eeuw besloot men de ruimte weer te gaan gebruiken voor de viering van het Avondmaal.Na de grote restauratie tusen 1933 – 1935 is de koorruimte weer bij de kerk betrokken om o.a. te gaan gebruiken voor kleine rouw- en trouwdiensten. Ook de avondmaalsviering bleef in het koor gehandhaafd. De Gregoriuskapel is toen ingericht als consistoriekamer en de Sacristie als stiltecentrum. Ook zijn er weer zes kopieën van de schilderijen van de Heren van Naaldwijk aanwezig, evenals een kopie van de stoel van de deken.Tijdens de laatste restauratie en herinrichting van het kerkgebouw is het koorhek verplaatsbaar gemaakt. Door deze ingreep is het mogelijk het koorhek, inclusief de preekstoel, in zijn geheel naar achteren te rijden. Hierdoor ontstaat extra ruimte voor koor en muziekuitvoeringen.

 

De toren heeft ook sinds tijden een moderner uurwerk, vervangen tijdens de grote restauratie van 1933 – 1935 en vervaardigd door Eijsbouts uit Asten.  In die tijd is ook al aan een klokkenspel gedacht maar dat realisatie daarvan vond pas in 1962 plaats. Koningin Juliana stelde in dat jaar het carillon in gebruik. Tijdens de meest recente restauratie van de toren is dit carillon deels vernieuwd en uitgebreid. Naast dit klokkenspel hangen er ook nog twee grote luidklokken in de toren. Zij dienen om de kerkgangers op te roepen voor de kerkgang en voor momenten van trouw en rouw. De oudste klok is uit 1472. Deze klok is, samen met de andere klok, die destijds in de toren hing, in de Tweede Wereldoorlog afgevoerd. De oude klok is gespaard gebleven en weer naar Naaldwijk teruggekomen. De andere klok ging helaas verloren en is in 1948 vervangen door een nieuw exemplaar. De toren siert ons dorp en is al eeuwen beeldbepalend.

 

Arnold Knoppert, archivaris Oude Kerk Naaldwijk

www.oudekerk-naaldwijk.nl