30e editie groot succes!

30e editie groot succes!

De deuren van de Oude Kerk gingen om 17.00 uur dicht en daarmee was de 30e editie ten einde. De organisatie is meer dan tevreden met het bezoekersaantal. In totaal zijn er ca. 20.000 bezoekers geteld.

 

NZBT-keuring
Basis van de tentoonstelling was, zoals in voorgaande jaren, de NZBT-keuring, die bestaat uit de inzendingen van zomerbloementelers Het aantal inzendingen lag dit jaar erg hoog, ondanks de grillige weersomstandigheden, zoals hagelbuien en windhozen in diverse delen van het land. Met 461 inzendingen is het record van 2009 van 455 inzendingen verbroken. Ook waren er 60 inzendingen meer dan in 2014. De kwaliteit van de ingezonden producten was bijzonder hoog en kwam in de top van de keuring duidelijk naar voren. De marges tussen de gescoorde cijfers waren zeer gering.

 

Themabloem: Delphinium
De manier waarop de themabloem van 2015: Delphinium op het koor van de kerk in een levend schilderij van meester-schilder Claude Monet in beeld was gebracht, oogstte veel bewondering van het publiek. Uniek was het ook, dat het gehele assortiment van Delphinium door de spontane medewerking van de delphiniumtelers in de tentoonstelling te bewonderen was.

 

Fotowedstrijd
Het thema ‘Meesterwerk’ inspireerde weer vele fotografen tot het schieten van mooie plaatjes. De organisatie nodigt een ieder dan ook uit om aan de fotowedstrijd deel te nemen. Deelnemers aan de ‘nationale’ fotowedstrijd kunnen hun digitale foto’s (1 per persoon) tot 1 september a.s. insturen onder vermelding van ‘fotowedstrijd Nationale Zomerbloemententoonstelling 2015’, naar info@nzbt.nl. Vergeet niet uw naam, adres en telefoonnummer achter op de geprinte foto te zetten. Het reglement is na te lezen op de site.

Sponsors en vrijwilligers
De organisatie en het bestuur van Nationale Zomerbloemententoonstelling dankt verder alle sponsors, ondersteunende bedrijven en instellingen en niet in het minst de vele vrijwilligers voor hun bijdrage aan dit kwalitatief hoogstaande evenement.

IMG_1250

Vanaf 31e editie naar een vast tijdstip
De 31 editie van de tentoonstelling vindt plaats van donderdag 8 september tot en met zondag 11 september 2016. Hiermee slaat de tentoonstelling een andere weg in en is er geen koppeling meer met de Naaldwijkse feestweek. De organisatie heeft om een aantal redenen gekozen voor een vast tijdstip van de tentoonstelling t.w. het tweede weekend van september en de donderdag en vrijdag ervoor. De uitslag van de NZBT-keuring en foto’s zijn terug te vinden op nzbt.nl.